Спеціальність  121

“Інженерія програмного забезпечення”

Галузь знань:12 “Інформаційні технології”

За всесвітніми рейтингами, програмування посідає одне з перших місць за рівнем престижності та, відповідно, оплати праці. Бажаєте пов’язати власне життя із найсучаснішим та найцікавішим – комп’ютерними інформаційними технологіями? Цікавитесь науковими досягненнями в галузі обчислювальної техніки та програмування? Маєте за мету успішну кар’єру на підприємствах IT-галузі? Мрієте про гідну оплату вашої праці? Приходьте до нас! Саме ДТ ДДМА веде підготовку молодших спеціалістів – техніків-програмістів і вже біля десяти років розвиває та удосконалює потужну й динамічну систему підготовки фахівців галузі програмної інженерії!

 

Ви зможете працювати:

 • програмістом на підприємстві IT-галузі;
 • тестувальником програмного забезпечення;
 • системним адміністратором;
 • адміністратором баз даних.

 

Ви будете знати:

 • операційні системи Windows, Linux;
 • мови програмування – Pascal, C, C++, C#, Java, PHP;
 • сучасні засоби і середовища програмування –  C++ Builder, Delphi, NetBeans, Eclipse;
 • архітектуру комп’ютера та комп’ютерну схемотехніку;
 • спеціалізовані середовища – Word, Excel, AutoCad, WorkBench, CorelDraw, Photoshop та ін.

Ви будете вміти:

 • розробляти, створювати та супроводжувати програмні продукти;
 • створювати та підтримувати веб-системи різного типу;
 • адмініструвати комп’ютерні мережі та сервери баз даних;
 • налаштовувати програмне забезпечення.

Практичне навчання:

Навчальні практики проводяться на 2 та 3 курсах. Завдання практик охоплюють матеріал спеціальних дисциплін і дозволяють студентам отримати стійкі навички зі складання програм, оформлення супровідної документації, керування базами даних, роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням, виконання технічного обслуговування комп’ютерної техніки. На 4 курсі студенти проходять виробничу практику на підприємствах.

Переддипломна практика проводиться перед дипломуванням на заводах та підприємствах міста і дозволяє опанувати навички роботи на реальних робочих місцях.

Матеріальна база:

Студенти нашої спеціальності займаються в 4-х лабораторіях ЕОТ, де розташовані понад 50 комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу. Також у наших студентів є можливість безкоштовно користуватися Інтернетом.

Війти

помощь | правила | реклама | donate

RPZ 2014 DT DGMA